AZON – cyfrowe partnerstwo dla nauki

Wednesday, 29 May 2019 - 09:30
Centrun Kongresowe Politechniki Wroclawskiej (D20-0-10ac)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
29 May 2019
AM
09:30 Rejestacja   (D20-0-Hall)
10:00 Otwarcie konferencji - Waldemar Grzebyk   (D20-0-10ac)
10:15 AZON korzyści dla Uczelni, pracowników i studentów - Marzena Kordys   (D20-0-10ac)
10:30 Od cząsteczki aż po słonia, czyli w AZON kwiatów nauki - Wojciech Drzewiński   (D20-0-10ac)
10:45 Jak poprawić dostępność zasobów nauki - Tomasz Kubik   (D20-0-10ac)
11:00 AZON platforma dla wszystkich - Urszula Małecka   (D20-0-10ac)
11:15 Cyfrowa literatura i multimedia z zakresu nauk technicznych przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami w ramach AZON - Marek Tankielun   (D20-0-10ac)
11:30 --- Przerwa Kawowa ---
11:45 Nowe możliwości strumieniowania danych naukowych na przykładzie AWF Wrocław - Wojciech Cieśliński (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)   (D20-0-10ac)
PM
12:00 Cyfrowe herbarium i inne zasoby Uniwersytetu Przyrodniczego - Paweł Jarzembowski   (D20-0-10ac)
12:15 Od obrazu do wyniku. Sposoby wykorzystania preparatów histologicznych zdeponowanych w projekcie AZON - Natalia Glatzel-Plucińska   (D20-0-10ac)
12:30 Nauki ścisłe IBS PAN w życiu codziennym - Bartosz Solorz-Niesłuchowski (Instytut Badań Systemowych PAN)   (D20-0-10ac)
12:45 Radio LUZ w AZONie. Dlaczego warto być na platformie - Anna Geryn   (D20-0-10ac)
13:00 Zakończenie konferencji - Marzena Kordys   (D20-0-10ac)
13:15 --- Lunch ---
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×