warsztaty

Mechanizmy HPC w języku Python

by Adam Wlodarczyk (WCSS)

Europe/Warsaw
Description

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez platformę Zoom i z wykorzystaniem interaktywnego notatnika Jupyter Notebook.

Warsztaty dotyczą aspektów zrównoleglania kodu oraz użycia skalowalnych i wydajnych struktur danych biblioteki Dask w języku programowania Python. Wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w tym języku.

Dla zarejstrowanych uczestników zostaną stworzone konta w usłudze Jupyter Notebook. Możliwa jest też lokalna instalacja środowiska i praca ze swojej instancji notatnika.

Plan warsztatów:1. biblioteka `concurrent.futures`:
  - wykonywanie asynchronicznych zadań ramach puli wątków przy użyciu klasy `ThreadPoolExecutor`
  - wykonywanie asynchronicznych zadań ramach puli procesów przy użyciu klasy `ProcessPoolExecutor`
2. biblioteka `dask` - zrównoleglone struktury danych:
  - porównanie skalowalnej struktury `dask.dataframe` i standardowej struktury `pandas.dataframe`
  - porównanie skalowanelnej struktury `dask.array` i standardowej struktury `numpy.array`
  - struktura `dask.bag`
  - struktura `dask.delayed`
3. biblioteka `dask.distributed`:
  - wykonywanie asychnronicznych zadań w ramach klastra przy użyciu klasy `Client`

 

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim.

Szkolenie organizowane jest przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzja nr DIR/WK/2016/18.

Poprzez rejestrację uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych (Imię, Nazwisko, Instytucja, adres e-mail) do MNiSW do celów audytorskich.

Organized by

WCSS

Adam Włodarczyk