Projekt RegSOC – bezpieczeństwo cybernetyczne w zasięgu ręki

Thursday, 17 June 2021 - 10:00
online, platforma Zoom

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
17 Jun 2021
AM
10:00 Rozpoczęcie seminarium i przywitanie uczestników   ()
10:10 Podniesienie cyberbezpieczeństwa w podmiotach publicznych – podejście, realizacja i dalsze perspektywy - Mrs Agnieszka Kwiecień (Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe)   ()
10:30 Diagnoza potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w kontekście obowiązków wynikających z Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i jej nowelizacji - Mr Artur Cieślik (ACSEC)   ()
11:00 Przedstawienie kluczowych procedur współpracy RegSOC z klientem - Prof. Andrzej Białas (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG)   ()
11:30 Pierwszy krok do ochrony – skanowanie i analiza podatności - Mr Konrad Kałużny (Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe)   ()
PM
12:00 Przerwa   ()
12:15 Analiza anomalii w ruchu sieciowym – wyższy stopień bezpieczeństwa - Dr Mariusz Uchroński (Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe)   ()
12:30 Wykrywanie kampanii spamowych - Mr Maciej Ulaszewski (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy)   ()
12:45 Mechanizmy wymiany informacji z CSIRT NASK - Mr Paweł Pawliński (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy)   ()
13:00 Prezentacja działania platformy RegSOC – symulacja incydentu - Adrian Kajzer (Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe)   ()
13:30 Pytania i odpowiedzi   ()
13:45 Zakończenie seminarium i podziękowanie za uczestnictwo   ()