7-9 December 2020
Centrum Kongresowe Politechniki Wroclawskiej
Europe/Warsaw timezone

Organizatorzy:

Uniwersytet Wrocławski | Politechnika Wrocławska | Miasto Bydgoszcz | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Instytut Rozwoju Terytorialnego | PMCOST | Fundacja Biegaj dla Zdrowia | European Clean Air Centre

Starts
Ends
Europe/Warsaw
Centrum Kongresowe Politechniki Wroclawskiej

W imieniu Organizatorów oraz Komitetu Naukowego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w III Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”, która odbędzie się we Wrocławiu 7-9 grudnia 2020 r.

W ostatnich latach w naszym kraju podjęto szereg inicjatyw służących poprawie jakości powietrza. Wprowadzono zmiany w prawie krajowym, a większości województw wdrożono uchwały antysmogowe. Powstało również wiele inicjatyw społecznych, samorządowych i naukowych skupionych wokół tego problemu. Informacje o jakości powietrza są coraz powszechniej dostępne, a problem jakości powietrza stał się rozpoznawalny i trafił do świadomości społeczeństwa. Mimo to, jak pokazują coroczne raporty krajowe oraz unijne, warunki aerosanitarne w naszym kraju wciąż nie są zadawalające. Problem dotyczy przede wszystkim zimowej emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, będącej efektem spalania paliw na cele grzewcze. Z tego względu obecnie jednym z kluczowych zadań związanych z poprawą jakości powietrza jest zwiększanie świadomości i odpowiedzialności społecznej, zwłaszcza w kierunku podejmowania aktywnych działań służących trwałej poprawie jakości powietrza.

Niniejsza trzecia edycja konferencji „Jakość powietrza a zdrowie”, realizowana w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, wychodzi na przeciw tym wyzwaniom, stanowiąc platformę wymiany wiedzy, rozwiązań i dobrych praktyk między środowiskami naukowymi, samorządami, organizacjami społecznymi i edukatorami, zajmującymi się problematyką poprawy jakości powietrza.

Podobnie jak w poprzednich edycjach tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z: zanieczyszczeniami powietrza – ich emisją dyspersją i depozycją oraz wpływem na zdrowie i życie ludzi. Ponadto zdecydowaliśmy się również włączyć w spektrum problematyki zagadnienia społeczne, m.in. edukację ekologiczną i aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza.

Tematyka konferencji obejmie zagadnienia związane z aktualnymi problemami dotyczącymi jakości powietrza i jej wpływu na nasze życie, zdrowie i funkcjonowanie w społeczeństwie, a w szczególności:

 • Zanieczyszczenia powietrza i ich źródła
 • Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i jakości powietrza
 • Wpływ jakości powietrza i warunków biometeorologicznych na zdrowie
 • Ocena jakości powietrza na potrzeby badań epidemiologicznych
 • Jakość powietrza pomieszczeń zamkniętych
 • Ocena ryzyka środowiskowego
 • Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza
 • Socjo-ekonomiczne problemy jakości powietrza
 • Edukacja ekologiczna
 • Aspekty prawne działań związanych z poprawą jakości powietrza
 • Monitoring jakości powietrza

Udział uczestników w Konferencji będzie w całości finansowany z budżetu Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Konferencja jest BEZPŁATNA.

The call for abstracts is open
You can submit an abstract for reviewing.
Registration
Registration for this event is currently open.